Cysylltu â ni

Dylech anfon pob apêl a chais at Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

Oak House
Cleppa Park
Celtic Springs
Casnewydd
NP10 8BD
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni.

E-bost: rpt@llyw.cymru 
Ffôn: 03000 252 777
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.