Dylech anfon pob apêl a chais at Dribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn y cyfeiriad canlynol:

Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru

Llawr Cyntaf, Adain y Gorllewin
Tŷ Southgate
Wood Street
Caerdydd, CF10 1EW

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am sut i wneud cais neu apêl, cysylltwch â ni:

Ffôn: 03000 252 777

E-bost: rpt@llyw.cymru 

Ffacs: 03000 256 146

Rydym yn symud. O 17 Mehefin, ein cyfeiriad fydd:

Oak House
Cleppa Park
Celtic Springs
Casnewydd
NP10 8BD