Cyfwryddyd Ymarfer

Mae gan Lywydd y Tribiwnlys y pŵer i roi Cyfarwyddiadau Ymarfer er mwyn egluro arferion a gweithdrefnau’r Tribiwnlys. Bwriad y Cyfarwyddiadau Ymarfer yw darparu cyngor ymarferol ar sut i ddehongli a chymhwyso’r Rheolau.

Gellir lawrlwytho’r Cyfarwyddiadau Ymarfer neu, os hoffech i ni anfon copi atoch cysylltwch â ni.