LVT/0012/04/12: 95-97 Heol y Gadeirlan, Caerdydd (Saesneg yn unig)