LVT/0029/09/19: 1 Tan y Graig Cottages, Ynys Môn (Saesneg yn unig)