LVT/0030/04/12: Fflat 11 Neuadd Llannerch, Trefnant (Saesneg yn unig)