LVT/0034/10/14: 1 Heol y Blodau, Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg yn unig)