LVT/0038/08/13: 17 Heol y Glo, Tonna (Saesneg yn unig)