LVT/0045/02/19 a LVT/0046/02/19: Apêl - Fflat 1, 73 Cardiff Road, Llandaf, Caerdydd (Saesneg yn unig)

Reference Number: LVT/0045/02/19 a LVT/0046/02/1

Deddf: Deddf  Landlord a Thenant 1985 a Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 

Math o achos: Adran 27A - Taliadau gwasanaeth ac Adran 168(4) - Torri les: Apêl

Eiddo:  Fflat 1, 73 Cardiff Road, Llandaf, Caerdydd