LVT/0045/02/19 a LVT/0046/02/19: Fflat 1, 73 Cardiff Road, Llandaf, Caerdydd (Saesneg yn unig)

Rhif Cyfeirnod: LVT/0045/02/19 a LVT/0046/02/19

Deddf: Deddf Landlord a Thenant 1985 a Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002

Math o Achos: Adran 27A - Taliadau Gwasanaeth ac Adran 168(4) Torri Les

Eiddo: Fflat 1, 73 Cardiff Road, Llandaf, Caerdydd