LVT/0048/04/12: 43 Lawson Road, Bae Colwyn (Saesneg yn unig)