LVT/0052/10/13: 52 Penmaen Bod Elias, Bae Colwyn (Saesneg yn unig)