LVT/0056/03/20: The Cliff Apartments, Ynys Môn (Saesneg yn unig)