RPT/0001/04/15: 53 Edward Street, Wrecsam (Saesneg yn unig)