RPT/0007/04/12: Y Fflat, 12 Bridge Street, Llangollen (Saesneg yn unig)

Rhif Cyfeirnod: RPT/0007/04/12

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Apêl

Eiddo: Y Fflat, 12 Bridge Street, Llangollen