RPT/0007/04/18: 4 Oak Way, Parc Caerwnon, Llanfair ym Muallt (Saesneg yn unig)