Rhif Cyfeirnod: RPT/0007/06/15

Deddf: Deddf Tai 2004

Math o Achos: Gorchymyn ad-dalu rhent

Eiddo: 17 Chapel Street, Llandudno