RPT/0008/04/18: 5 Oak Way, Parc Caerwnon, Llanfair ym Muallt (Saesneg yn unig)