RPT/002/04/12: Tŷ Newydd, Mill Road, Caergybi (Saesneg yn unig)