RPT/0025/03/13: 6 Morfa Ddu, Prestatyn (Saesneg yn unig)