RAC/0002/06/17: Fridd Fedw Farmhouse, Talsarnau (Saesneg yn unig)