RAC/0006/06/15: 4 Lon y Porthmyn, Yr Wyddgrug (Saesneg yn unig)