RAC/0007/09/17: 12A Mill Lane, Buckley, Sir y Fflint (Saesneg yn unig)