RAC/0014/12/18: 9 Plas Llwyd Terrace, Bangor (Saesneg yn unig)