RAC/0016/08/13: 7 Llain Hiraethog, Dinbych (Saesneg yn unig)