RAC/0016/12/18: 4 Plas Llwyd Terrace, Bangor (Saesneg yn unig)