RAC/0020/07/16: 80 Charles Street, Tredegar (Saesneg yn unig)