RAC/0021/03/16: 9D Alexandra Road, Pontycymer, Pen-y-Bont ar Ogwr (Saesneg yn unig)