RAC/0021/07/16: 30 Dartmouth Gardens, Aberdaugleddau (Saesneg yn unig)