RAC/0022/10/13: 25 Haul Fryn, Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg yn unig)