RAC/0023/04/12: 3 Pentrefelin Terrace, Y Trallwng (Saesneg yn unig)