RAC/0025/03/16: 8 Heol Rhedyn, Y Drenewydd, Powys (Saesneg yn unig)