RAC/0027/03/16: 42 Heol Rhedyn, Y Drenewydd, Powys (Saesneg yn unig)