Rhif Cyfeirnod: RAC/0027/06/14

Deddf: Rhent Teg 1977 - Rhent Teg

Math o Achos: Rhent Teg

Eiddo: 19 Lon Cwm, Llandrindod