RAC/0039/03/14: 24 Bath Road, Treforys (Saesneg yn unig)