Canllawiau sain

Mae rhai o'n canllawiau ar gael ar fformat sain yn ogystal â fformat ysgrifenedig.

Dewiswch o'r adran llawlyfrau canllaw sain isod.

Rhan 1: Cyflwyniad

Mae Rhan 1 yn egluro'r llawlyfr canllaw a'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru a'i aelodau.

Rhan 2: Ceisiadau i'r tribwynlys

Mae Rhan 2 yn egluro'r mathau o geisiadau sy'n cael sylw yn y canllaw hwn y gallwch eu gwneud i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru .

Rhan 3: Sut i wneud cais

Mae Rhan 3 yn egluro sut i wneud cais a'r ffi am wneud hynny.

Rhan 4: Gweithdrefnau ar ôl gwneud cais

Mae Rhan 4 yn egluro beth sy'n digwydd ar ôl i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru gael cais.

Rhan 5: Archwiliadau a gwrandawiadau

Mae Rhan 5 yn egluro beth sy'n digwydd pan fydd y Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru yn ymweld â safle a'i archwilio a beth sy'n digwydd yn ystod gwrandawiad tribiwnlys.

Rhan 6: Y penderfyniad ac wedi hynny

Mae Rhan 6 yn egluro pa Orchmynion y gall y Tribiwnlys Eiddo Preswyl yng Nghymru eu gwneud fel rhan o'i benderfyniad, pryd a sut mae'r penderfyniad yn cael ei wneud, a sut i apelio yn erbyn y penderfyniad.