Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau

Mae gwybodaeth am y mathau o anghydfodau rydym yn delio â nhw a sut i wneud cais ar gael yn ein llawlyfrau canllaw.

Mae'r llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am ba geisiadau y gallwch eu gwneud, a oes terfyn amser i wneud cais a gweithdrefnau'r tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho ffurflenni cais a llawlyfrau canllaw gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Os byddwch yn cael trafferth lawrlwytho unrhyw rai o'r ffurflenni neu'r llawlyfrau neu os hoffech eu cael ar fformat arall, cysylltwch â ni.

Mae Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau yn delio ag anghydfodau am: