Cymdeithasau tenantiaid

Ceisiadau
 

Cymdeithasau tenantiaid, ceisiadau am gydnabyddiaeth (Ffurflen Gais LVT9).
 

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Cymdeithasau Tenantiaid - Llawlyfr Canllaw LVT-G3).