Anghydfodau lesddaliad

Ceisiadau
 

 • Yr hawl i reoli, hawliau tenantiaid fflatiau i gymryd cyfrifoldeb dros reoli eiddo (Ffurflen Gais LVT1)
   
 • Taliadau gweinyddol, atebolrwydd i dalu (Ffurflen Gais LVT2)
   
 • Fforffedu, torri cyfamod neu amod yn y les (Ffurflen Gais LVT3)
   
 • Yswiriant, adennill costau premiymau yswiriant (Ffurflen Gais LVT4)
   
 • Amrywio lesoedd hir ar gyfer fflatiau (Ffurflen Gais LVT7)
   
 • Penodi rheolwr safle sy'n cynnwys fflatiau (Ffurflen Gais LVT8)
   
 • Taliadau ystadau, atebolrwydd i dalu. (Nid oes ffurflen gais ar gyfer y math hwn o apêl ar hyn o bryd. Cysylltwch â'r tribiwnlys am ragor o wybodaeth.)
   

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Anghydfodau Lesddaliad - llawlyfr canllaw LVT-G2).