Taliadau gwasanaeth lesddaliadau

Ceisiadau
 

  • Esgusodeb taliadau gwasanaeth, rhag rhai neu bob un o'r gofynion ymgynghori (Ffurflen Gais LVT5)
     
  • Atebolrwydd i dalu tâl gwasanaeth (Ffurflen Gais LVT6)
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Anghydfodau Lesddaliad - llawlyfr canllaw LVT-G2).