Rhyddfreinio lesddaliadau, gan gynnwys ymestyn lesoedd tai a fflatiau

Y tribiwnlys eiddo preswyl yng Nghymru

Ceisiadau
 

Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
 

 • Costau rhesymol, y swm a gafodd ei wario gan landlord wrth ddelio â chais i gaffael rhydd-ddaliad neu ymestyn les (Ffurflen Gais LVT10)
   
 • Caffael rhydd-ddaliad, pris sydd i'w dalu gan y tenant (Ffurflen Gais LVT11)
   
 • Rhent tir a thelerau, mewn perthynas ag estyniad 50 mlynedd i'r les a'r telerau (cysylltwch â ni am ffurflen gais).
   

Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993

 • Adnewyddu les, premiwm neu delerau caffael eraill y mae anghydfod amdanynt o hyd (Ffurflen Gais LVT12)
   
 • Landlord coll, i benderfynu telerau les a/neu bremiwm - (Ffurflen Gais LVT13)
   
 • Costau rhesymol, y swm a gafodd ei wario gan landlord wrth ddelio â chais i gaffael rhydd-ddaliad neu les newydd (Ffurflen Gais LVT14)
   
 • Rhyddfreinio ar y cyd, pris sydd i'w dalu i gaffael y rhydd-ddaliad ar y cyd (Ffurflen Gais LVT15)
   

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau: Ryddfreinio Lesddaliadau - llawlyfr canllaw LVT-G4).