Rhenti teg

Ceisiadau
 

Atgyfeiriadau gan y swyddog rhenti, i benderfynu'r rhent teg i'w dalu pan fo'r landlord neu'r tenant neu'r ddau ohonynt yn gwrthwynebu'r rhent a bennwyd gan y swyddog rhenti (Nid oes ffurflen gais ar gyfer y mathau hyn o apeliadau oherwydd caiff achosion eu cyflwyno i ni gan y Swyddog Rhenti).
 

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys. (Pwyllgorau Asesu Rhenti: Rhenti Teg Llawlyfr Canllaw RAC-G1).