Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

I'w defnyddio gan ddeiliad contract ar ôl derbyn hysbysiad newid rhent o dan adran 104 neu 123 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

Ceisiadau

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) 2022.

I'w defnyddio gan ddeiliad contract ar ôl derbyn hysbysiad newid rhent o dan adran 104 neu 123 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Rhaid i'r contract meddiannaeth fod yn gontract addasedig perthnasol o fewn ystyr paragraff 15(3) o Atodlen 12 i'r Ddeddf honno(Ffurflen Gais RAC 4)