Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol, mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (Cloud Video Platform). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Dyddiad: 01 Rhagfyr
Eiddo: 30 Newlands Court, Caerdydd
Achos: 
Deddf Landlord a Thenant 1985 – Taliadau Gwasanaeth - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 15 Rhagfyr
Eiddo: Linc Cymru Housing (eiddo amrywiol)
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 20ZA – penderfyniad papur

Dyddiad: 20 Rhagfyr
Eiddo: Fflat 5, 138 Abergele Road, Bae Colwyn
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent - penderfyniad papur

Dyddiad: 21 Rhagfyr
Eiddo: Newpark Chalet Park, Abertawe
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 27A -
Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 10 Ionawr
Eiddo: 4 Rumney Walk, Cwmbran
Achos:
 Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 27A -
Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 20 Ionawr
Eiddo: 4B Walker Road, Caerdydd
Achos:
 Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002 - Torri Prydles - penderfyniad papur