Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol, mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (Cloud Video Platform). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Dyddiad:  4 Mehefin
Eiddo:  Flats 2 and 5, 12 Mostyn Rd, Bae Colwyn
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 27a – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad:  8 Mehefin
Eiddo: 17 and 21 Bryntirion, Caerffili
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 27a – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 06 Gorffennaf
Eiddo: 6 Dray Court, Cardiff
Achos:Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 27A Taliadau Gwasanaeth - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 08 Gorffennaf
Eiddo:  130 Henke Court, Cardiff
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent - penderfyniad papur

Dyddiad: 16 Gorffennaf
Eiddo: 90 Lighthouse Park, Casnewydd
Achos: Deddf Tai Symudol (Cymru) 2013 - materion cyffredinol

Dyddiad: 22 Gorffennaf
Eiddo: 91/119 Claude Road and 12 Penywain Road, Caerdydd
Achos: Deddf Tai 2004 – Trwyddedau HMO

Dyddiad: 22 Gorffennaf
Eiddo: 371 High Street, Cei Connah

Achos: Deddf Tai 2004 - Gorchymyn Gwahardd - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 28 Gorffennaf
Ceisydd:  Pullman Properties
Achos: Deddf Tai (Cymru) – Gwrthod Trwydded

Dyddiad: 29 Gorffennaf
Eiddo: Cefn Court, Casnewydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 27A Taliadau Gwasanaeth - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 03 Awst
Eiddo: 38 Golate Court
Achos:Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 27A Taliadau Gwasanaeth - penderfyniad papur

Dyddiad: 11 Awst
Eiddo: 2 Lysaght Way, Casnewydd
Achos: Deddf Tai1988 - Adran 13(4) – penderfyniad papur

Dyddiad: 19 Awst
Eiddo: 41 Always Crescent, Casnewydd
Achos: Deddf Tai1988 - Adran 13(4) – penderfyniad papur