Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (‘Cloud Video Platform’). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd i gymryd lle trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Tribwynlysoedd sydd i ddod
 

Dyddiad: 13 Ebrill
Eiddo: 18 Ffordd Pandy, Caernarfon
Achos: Deddf Tai 1988 - Codi Rhent - penderfyniad papur

Dyddiad: 13 Ebrill
Eiddo: 4 Iscoed, Beaumaris
Achos: Deddf Tai 1988 - Codi Rhent - penderfyniad papur

Dyddiad: 16 Ebrill
Eiddo: Homeleigh, Whitland
Achos: Deddf Tai 1988 - Codi Rhent - penderfyniad papur

Dyddiad: 21 Ebrill
Eiddo:  81 Ninian Road, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Adran 20ZA - penderfyniad papur

Dyddiad: 23 Ebrill
Apelydd: Pullman Properties
Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 - Gwrthod Rhoi Trwydded - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 27 Ebrill
Eiddo: 20-22 Carlisle Street, Caerdydd
Achos: Deddf Tai 2004 - Hysbysiadau Gwella

Dyddiad: 28 Ebrill
Eiddo: Ashley House, Tenby

Achos: Deddf Landlord a Thenant  1985 - Adran 27A - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 07 Mai
Eiddo: Scamford Park, Haverfordwest
Achos: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 - 
Adolygu ffi llain

Dyddiad: 18 Mai
Eiddo: 22 New Road, Porthcawl
Achos: Deddf Landlord a Thenant  1985 - Adran 27A - taliadau gwasanaeth

Dyddiad: 25/26 Mai
Eiddo: 38 Golate Court, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant  1985 - Adran 27A - taliadau gwasanaeth