Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol, mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (Cloud Video Platform). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Dyddiad: 6 Medi
Eiddo: Capel y Tabernacl, Bangor
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 – Adran 20ZA - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 7 Medi
Eiddo: Tai Sir Fynwy
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 – Adran 20ZA - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 14 Medi
Eiddo: 6 Maryland Road, Risca
Achos: Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Codi Rhent - Penderfyniad papur

Dyddiad: 15 Medi
Eiddo: 57 Fields Road, Casnewydd
Achos: Gorchymyn Deddf Diwygio Deiliadaeth ar y Cyd a Lesddaliad 2002 - A168(4) Torri Prydles - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 15 Medi
Eiddo: Pipkin Close, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 – Adran 20ZA - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 18 - 22 Medi
Eiddo: Fflat 14, Ashley House, Dinbych-y-Pysgod
Achos: Deddf Landlord a Thenant1985 – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 27 Medi
Eiddo: Fflat 3, 67 Penylan Road, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 – A27A - Gwrandawiad Mater Rhagarweinio

Dyddiad: 28 Medi
Eiddo: 6 Bwlfa Road, Abertawe
Achos: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967– Landlord ar goll - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 28 Medi
Eiddo: 25 Mervyn Way, Penybont ar Ogwr
Achos: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967– Landlord ar goll - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 5 Hydref
Eiddo: 51 Forest Road, Caerdydd
Achos: Deddf Tai 2004 - Gorchymyn gwahardd

Dyddiad: 11 Hydref
Eiddo: 3 Marina Avenue, Glannau Dyfrdwy
Achos: Deddf Tai 2004 - Gorchymyn gwahardd

Dyddiad: 12 Hydref
Ceisydd: Premsaren Patel
Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 - Gwrthod rhoi trwydded

Dyddiad: 17 Hydref
Eiddo: Willow Park a Willow Brook Park, Glannau Dyfrdwy
Achos: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 - Gwrthod rhoi Trwydded Safle

Dyddiad: 24 Hydref
Eiddo: 968 Newport Road, Caerdydd
Achos: Deddf Rhentu Cartrefi Cymru 2016 - Codi Rhent

Dyddiad: 25/26 Hydref
Eiddo: Shire Hall, Newport
Achos: Deddf Landlord a Thenant1985 – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 26 Hydref – 3 Tachwedd
Eiddo: Adeiladau ym Mhwynt Caerdydd, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant1985 – Taliadau Gwasanaeth