Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (‘Cloud Video Platform’). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd i gymryd lle trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Tribwynlysoedd sydd i ddod

Dyddiad: 13 Awst
Eiddo:Ezel Court, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Cynhadledd Rheoli Achos Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 16 Medi
Eiddo:Cors Y Gedol, Abermaw
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A - Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 29 Medi
Eiddo: West Bute Street
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A - Cynhadledd Rheoli Achos Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 5 Hydref
Apelydd: Plush Lettings
Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 - Dirymu Trwydded

Dyddiad: 16 Hydref
Eiddo: Welsh Road
Achos: Deddf Tai 2004 - Rhybudd Gorlenwi

Dyddiad: 21 Hydref
Eiddo: 19 Sapphire Street
Achos: Deddf Tai 2004 - Hysbysiad Gwella

Dyddiad: 27 a 28 Hydref
Apelydd: Morgan Jones Flats
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A20Za ac A27A - Taliadau Gwasanaeth