Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol, mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (Cloud Video Platform). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Dyddiad: 03 Mawrth
Eiddo: Cardiff Point, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth - Case Management Conference

Dyddiad: 08 Mawrth
Eiddo: 8 Senghenydd Road, Caerdydd
Achos: Deddf Diwygio Lesddaliad 1967 – Adran 21(1)(a) Landlord Coll - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 14 Mawrth
Eiddo: Fflat 4, 52 Clive Road, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 985 - Adran 27A Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 24 Mawrth
Eiddo: 27A Central Drive, Y Rhyl
Achos: Housing Act 2004 - Gorchymyn Gwahardd

Dyddiad: 30 Mawrth
Eiddo: 9 Oakhill Drive, Llanusyllt
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent (
ail restru o Chwefror 2023)

Dyddiad: 18 Ebrill
Eiddo: 11 Windsor Drive, Wrecsam
Achos: Deddf Rhenti 1977 - Rhent Teg - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 20-21 Ebrill
Eiddo: Shire Hall, Casnewydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth