Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (‘Cloud Video Platform’). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd i gymryd lle trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Tribwynlysoedd sydd i ddod
 

Dyddiad: 30 Mehefin
Apelydd:Plush Lettings, Llanelli
Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 - Dirymu Trwydded

Dyddiad: 8 Gorffennaf
Eiddo: Gellionen Way, Abertawe
Achos: Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967 – Landlord Coll

Dyddiad: 16 Gorffennaf
Eiddo:Arethusa Quay, Abertawe
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 22 Gorffennaf
Eiddo: Plas Darien, Caergybi
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Cynhadledd Rheoli Achos Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 23 Gorffennaf
Eiddo: Richmond Road, Abertawe
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 29 Gorffennaf
Eiddo: Helmsdale, Prestatyn
Achos: Deddf Tai 2004 – Gorchymyn Gwahardd

Dyddiad: 31 Gorffennaf
Eiddo:73 Cardiff Road, Llandaf, Caerdyddf
Achos:Deddf Landlord a Thenant 1985 - A20ZA

Dyddiad: 5 Awst
Eiddo:Heronstone Park, Pen-y-bont ar Ogwr
Achos: Deddf Cartrefi Symundol (Cymru) 2013 – Materion Cyffredinol

Dyddiad: 11 Awst
Eiddo: St Dials Court, Cwmbran
Achos:Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 13 Awst
Eiddo:Ezel Court, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Cynhadledd Rheoli Achos Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 16 Medi
Eiddo:Cors Y Gedol, Abermaw
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - A27A – Taliadau Gwasanaeth