Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol, mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (Cloud Video Platform). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Dyddiad: 12 Mawrth
Eiddo: 33 Glyn Terrace, Tredegar
Achos: Deddf Rhentu Cartrefi Cymru 2016 - Codi Rhent

Dyddiad: 13 Mawrth
Eiddo: Flat 1 Royal Buildings, Stanwell Rd, Penarth
Achos: Deddf Rhenti 1977 - Codi Rhent

Dyddiad: 21 Mawrth
Eiddo: Llety Caru Farm, Caerfyrddin
Achos: Deddf Diwygio Lesddaliad 1967 – Landlord Coll - Penderfyniad papur

Dyddiad: 26/27 Mawrth
Eiddo: Penlan Holiday Park, Cenarth
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 – Adran 27A Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 15-17 Ebrill
Eiddo: Bellerphon Court, Abetawe
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 – Adran 27A – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 25 Ebrill
Eiddo: Newhaven, Ynysforgan
Achos: Deddf Diwygio Lesddaliad Tai a Datblygu Trefol 1993 - Landlord Coll – Penderfyniad Paper

Dyddiad: 30 Ebrill
Eiddo: Shire Hall, Casnewydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 01/02 Mai
Eiddo: Shire Hall, Casnewydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth