Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Dyddiad: 7 Mai
Eiddo: 16 Belmount Terrace, Porth
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent -
penderfyniad papur

Dyddiad: 7 Mai
Eiddo: Scamford Park, Hwlffordd
Achos: Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 -
Adolygu ffi llain

Dyddiad: 11 Mai
Appellant: Pulman Properties
Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 -
Gwrthod i ganiatáu trwydded - Cynhadledd Rheoli Achos

Dyddiad: 17 Mai
Eiddo: 16 Kinnard Drive, Rhyl
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent -
penderfyniad papur

Dyddiad: 18 Mai
Eiddo: 22 New Road, Porthcawl
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 27a – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 21 Mai
Eiddo: Erw Dominus, Caio
Achos: Deddf Tai 1988 – Codi Rhent -
penderfyniad papur

Dyddiad: 25/26 Mai
Eiddo: 38 Golate Court, Caerdydd
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 27a – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad:  27 Mai
Eiddo:  Somerset Road, Mynwi
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 20ZA - Gollyngiad o Ymgynghoriad

Dyddiad:  4 Mehefin
Eiddo:  Flats 2 and 5, 12 Mostyn Rd, Bae Colwyn
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 27a – Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad:  8 Mehefin
Eiddo: 17 and 21 Bryntirion, Caerffili
Achos: DeddfLandlord a Thenant 1985 - Adran 27a – Taliadau Gwasanaeth