Tribwynlysoedd sydd i ddod

Mae Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn dribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau sy'n ymwneud ag eiddo rhent preifat ac eiddo prydlesol. Mae gwrandawiadau tribiwnlys fel arfer yn agored i'r cyhoedd eu mynychu.

Yn ystod y Pandemig Covid 19 cyfredol mae'r tribiwnlys yn cynnal gwrandawiadau trwy ei CVP (‘Cloud Video Platform’). Mae manylion dyddiad a math yr achos i'w gweld isod ar gyfer y gwrandawiadau hynny sydd wedi'u rhestru ar hyn o bryd i gymryd lle trwy'r platfform hwn. Dylai unrhyw un sy'n dymuno arsylwi gwrandawiad gysylltu â thîm gweinyddu'r tribiwnlys yn rpt@llyw.cymru.

Tribwynlysoedd sydd i ddod
 

Dyddiad: 7 Ionawr
Eiddo: St Johns Road, Casnewydd
Achos: Deddf Diwygio Prydles 1967 Adran 21 (1) (a) - Estyniad Prydles - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 13 Ionawr
Eiddo: Golate Court
Achos: Taliadau Gwasanaeth Deddf Landlord a Thenant 1985 (Trosglwyddo Llys)

Dyddiad: 19 Ionawr
Eiddo: Fflat 5, 46 Marine Road, Abergele
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 20 Ionawr
Apelydd: Aniela Orlicka
Achos: Deddf Tai (Cymru ) 2014 - Apêl Dirymu Trwydded

Dyddiad: 21 Ionawr
Eiddo: 35 a 53 Ezel Court, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 - Taliadau Gwasanaeth

 

Dyddiad: 25 Ionawr
Eiddo: 91/119 Claude Road a 12 Penywain Road, Caerdydd
Achos: Deddf Tai 2004 - gwrandawiad trwylinellu

Dyddiad: 26 Ionawr
Eiddo: Dock Fictoria
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1987 Rhan IV - Amrywio Prydles

Dyddiad: 27 Ionawr
Eiddo: 3 Llwynifan, Llanelli
Achos: Deddf Diwygio Prydles 1967 - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 28 Ionawr
Eiddo: 58 Rhondda Street, Abertawe
Achos: Deddf Diwygio hawddfraint 1967 - Landlord coll - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 02 Chwefror
Eiddo: 2 St Andrews Close, Abertawe
Achos: Deddf Diwygio Prydles 1967 Adran 21 (1) (a) - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 04 Chwefror
Apelydd: Woodlands Chalet Association
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1987 Adran 29(1)(b)(ii) ac Adran 20C - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 09 Chwefror
Eiddo: Fflat 7 Britway Court, Dinas Powys
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1987 Adran 27A - Taliadau Gwasanaeth - Penderfyniad Papur

Dyddiad: 10 Chwefror
Eiddo: 15 West Bute Street, Caerdydd
Achos: Deddf Landlord a Thenant 1985 Taliadau Gwasanaeth

Dyddiad: 12 Chwefror
Apelydd: Roberto Meli
Achos: Deddf Tai (Cymru) 2014 - Apêl Dirymu Trwydded