Pwerau'r tribiwnlys

Nodir awdurdodaeth Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru yn y ddeddfwriaeth ganlynol:

 • Pwyllgorau Asesu Rhenti:
   
  • Deddf Rhenti 1977
    
  • Deddf Tai 1988
    
  • Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989
    
 • Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau:
   
  • Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad 1967
    
  • Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993
    
  • Deddf Cyfunddaliad a Diwygio Cyfraith Lesddaliad 2002
    
  • Deddf Landlord a Thenant 1985
    
  • Deddf Landlord a Thenant 1987
    
 • Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl:
   
  • Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013
    
  • Deddf Tai 2004
    
  • Deddf Tai (Cymru) 2014
    

Mae copïau o'r rheoliadau hyn ar gael ar-lein ac ar ffurf argraffedig ar wefan swyddogol deddfwriaeth y DU

Paul EDIT