Adroddiadau blynyddol

Mae'r Tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth ystadegol am nifer yr apeliadau a'r math o apeliadau sy'n dod i law.

Cyhoeddwyd adroddiad blynyddol cyntaf Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru ym mlwyddyn ariannol 2013-14. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau ac apeliadau a ddaeth i law, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol o’r dolenni isod.

Os ydych chi’n cael trafferth lawrlwytho neu eisiau copi mewn fformat arall, cysylltwch â ni.