Ceisiadau gan awdurdod tai lleol

Ceisiadau

Ceisiadau gan awdurdod tai lleol(Ffurflen Gais RPT1):

  • am awdurdod i wneud EDMO dros dro;
  • i derfynu les tra bod EDMO dros dro neu derfynol mewn grym; neu
  • am orchymyn y dylai EDMO dros dro neu derfynol barhau mewn grym tra bod apêl mewn perthynas ag EDMO terfynol newydd yn cael ei chwblhau.

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag – Llawlyfr Canllaw RPT-G1).