Cartrefi symudol, gan gynnwys safleoedd sipsiwn a theithwyr