Adleoli cartref symudol dros dro

Ceisiadau
 

  • Cais gan berchennog safle am gymeradwyaeth i adleoli'r cartref dros dro ar lain arall sy'n rhan o'r safle (Ffurflen Gais MH13)
     
  • Cais gan feddiannwr am orchymyn bod yn rhaid i'r perchennog, os yw wedi adleoli'r cartref er mwyn gosod sylfaen newydd neu atgyweirio'r sylfaen wreiddiol, drefnu bod y cartref yn cael ei ddychwelyd i'r llain wreiddiol ar ôl cwblhau'r gwaith (Ffurflen Gais MH14)
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6).