Gwrthod at ddibenion gwerthu neu roi cartref symudol yn anrheg

Ceisiadau
 

  • Cais gan berchennog safle Cartrefi Symudol am orchymyn gwrthod i atal y meddiannydd rhag gwerthu'r cartref symudol ac aseinio'r cytundeb i'r meddiannydd arfaethedig (Ffurflen Gais MH11)
     
  • Cais gan berchennog safle Cartrefi Symudol am orchymyn gwrthod i atal y meddiannydd rhag rhoi'r cartref symudol yn anrheg ac aseinio'r cytundeb i aelod o deulu'r meddiannydd (Ffurflen Gais MH12)
     

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6).