Cymeradwyaeth i aseinio llain

Tribwynlys Eiddo Preswyl Cymru

Ceisiadau
 

Cais gan feddiannwr am gymeradwyaeth y tribiwnlys i aseinio llain (Ffurflen Gais MH19)
 

Mae ein llawlyfr canllaw yn cynnwys gwybodaeth bwysig am geisiadau, terfynau amser a gweithdrefnau'r tribiwnlys. Mae ar gael ar fformat ysgrifenedig (Tribiwnlysoedd Eiddo Preswyl: Cartrefi Symudol - Llawlyfr Canllaw TEP-G6) ac ar fformat sain.